Vestlandske Kunstmisjon

Kunstmisjonærene

Utstillinger

Andre prosjekter

Støttet av

Lenker

Kontakt


Manifest
mars 2003, Bergen

Vestlandske Kunstmisjon er en formidlingssentral for samtidskunst uten permanent lokalitet og skal synliggjøre samtidskunst i bybildet. Det skal fungere som et alternativ til de eksisterende og etablerte kunstinstitusjonene i Bergen. Navnet Vestlandske Kunstmisjon spiller på forestillinger om misjonens og religionens sterke forankring på Vestlandet. En av Vestlandske Kunstmisjons formidlingsstrategier er å befinne seg ute blant folk og gi dem en uventet opplevelse av kunst.

Pr. i dag står det til enhver tid tomme lokaler i Bergen sentrum. Vi vil ta i bruk disse og bruke dem som en ressurs i mellomfasen før ny næringsvirksomhet igjen tar over lokalene. Med ujevne mellomrom vil det i lokaler rundt om i byen oppstå uventede rom for kunst. Vestlandske Kunstmisjon vil aldri ha permanent lokalitet eller en fast utstillingsform. Vestlandske Kunstmisjon vil lanseres i 2003 og avsluttes i 2005.

Visuell profil
Vestlandske Kunstmisjon jobber målrettet mot en helhetlig visuell profil. Dette innebærer et ønske om at så vel store effekter som små detaljer skal bære Vestlandske Kunstmisjons umiskjennelige logo. Foruten dette, er det gjentagelse i utvalgte farger. Samlet skaper dette en gjenkjennelig og særegen rød tråd i utformingen av all aktivitet formidlet av Vestlandske Kunstmisjon.