Vestlandske Kunstmisjon

Kunstmisjonærene

Utstillinger

Andre prosjekter

Støttet av

Lenker

Kontakt


Vestlandske Kunstmisjon

Vestlandske Kunstmisjon består av billedkunstnerne Torunn Skjelland (f: 1975) og Hilde Kjønniksen, (f: 1974) som begge er utdannet ved Kunshøgskolen i Bergen, avdeling Kunstakademiet, henholdsvis 2001 – og 2002. Begge bor og jobber i Bergen og Vestlandske Kunstmisjon er deres første samarbeidsprosjekt.

Vestlandske Kunstmisjon ble etablert i 2003 og har som intensjon å være en ikke institusjonalisert formidlingssentral for samtidskunst, uten permanente lokaler. I stedet tar de i bruk næringslokaler som for tiden står tomme i Bergen sentrum. Vestlandske Kunstmisjon er også ett kunstnerisk samarbeid og de har allerede gjort flere performancer ved ulike anledninger. De deltar også selv på hver utstilling med sin tilstedeværelse som kunstmisjonærer og også med andre kunstneriske arbeider.